• 24.04. Gudstjeneste i Sandland kirke
  • 17.04. Gudstjeneste i Nuvsvåg kirke
  • 17.04. Gudstjeneste i Øksfjord kirke
  • 20.03. Gudstjeneste i Bergsfjord kirke
  • 20.03. Gudstjeneste, Langfjordhamn skole
  • 24.03. Påskegudstjeneste i Sandland kirke
  • 25.03. Langfredagsgudstjeneste i Øksfjord kirke
  • 26.03. Gudstjeneste på Gardibu
  • 27.03. Påskegudstjeneste i Nuvsvåg kirke
  • 27.03. Påskegudstjeneste i Øksfjord kirke

Dagens bibelord

Kalender


Gravferd info

   Les mer...

Telefonkontakt med kirkekontoret

Vi er kun tilgjengelig på mobiltelefon NR 911 24 865. Ekspedisjonstiden er som ...   Les mer...

Møte i menighetsrådet og fellesrådet

  Innkalling fellesrådet 13.12.2016.    Les mer...

Dåp

   Les mer...

Konfirmasjon

   Les mer...

Vigsel

   Les mer...

Gravferd

   Les mer...

Gudstjenester

   Les mer...

Kirker

Øksfjord kirke er hovedkirke i Loppa sokn, og ble bygget i 1954.    Les mer...

Kirkegårder

Sandland kirkegård er siste hvilested for de fleste i Vestre Loppa    Les mer...

Råd og utvalg

Menighetsrådsmøtene er åpne for publikum, om ikke annet er bestemt.    Les mer...

Menighetsblad

Innslag til menighetsblad er velkommen.    Les mer...