• 24.04. Gudstjeneste i Sandland kirke
  • 17.04. Gudstjeneste i Nuvsvåg kirke
  • 17.04. Gudstjeneste i Øksfjord kirke
  • 20.03. Gudstjeneste i Bergsfjord kirke
  • 20.03. Gudstjeneste, Langfjordhamn skole
  • 24.03. Påskegudstjeneste i Sandland kirke
  • 25.03. Langfredagsgudstjeneste i Øksfjord kirke
  • 26.03. Gudstjeneste på Gardibu
  • 27.03. Påskegudstjeneste i Nuvsvåg kirke
  • 27.03. Påskegudstjeneste i Øksfjord kirke

Dagens bibelord

Kalender


Møtebok Loppa kirkelige fellesråd

/Portals/312/Dokumenter/R%E5d_utvalg/FR%2018.01.2018.docx Møtebok fra Loppa ki...   Les mer...

Gravferd info

   Les mer...

Telefonkontakt med kirkekontoret

Vi er kun tilgjengelig på mobiltelefon NR 911 24 865. Ekspedisjonstiden er som ...   Les mer...

Møte i menighetsrådet og fellesrådet

  Innkalling fellesrådet 13.12.2016.    Les mer...

Dåp

   Les mer...

Konfirmasjon

   Les mer...

Vigsel

   Les mer...

Gravferd

   Les mer...

Gudstjenester

   Les mer...

Kirker

Øksfjord kirke er hovedkirke i Loppa sokn, og ble bygget i 1954.    Les mer...

Kirkegårder

Sandland kirkegård er siste hvilested for de fleste i Vestre Loppa    Les mer...

Råd og utvalg

Menighetsrådsmøtene er åpne for publikum, om ikke annet er bestemt.    Les mer...