Bergsfjord kirke er overført til Loppa sokn
Bergsfjord kirke er overført til Loppa sokn
Bergsfjord kirke er overført til Loppa sokn
Etter mer enn 60 års eksistens uten eier - er Bergsfjord kirke endelig i soknets eie. 
Dette er en lang historie som ble omtalt sommeren 2011 på vår nettside - i forbindelse med 60 års markeringen av kirken. Den 28. februar 2012 ble dokumentene fra Statens Kartverk tinglyst på Loppa sokn som rettmessig eier av Bergsfjord kirke.