Småstein rundt gravstøtter må fjernes
Småstein rundt gravstøtter må fjernes

Rullesteiner som er plassert rundt gravplassen må fjernes innen utgangen av juni 2014.

De pårørende oppfordres til å fjerne småsteiner som er plassert rundt blomsterbed på gravplassen. Runde steiner har en tendens til å "trille" ut av posisjon og havne utenfor der vi skal klippe med maskin. Mannskaper som skal klippe med gressklipper kan ødelegge knivene på gressklipperen om de treffer stein og i verste fall knuse og ødelegge gjenstander/gravsteiner og skade folk. Vi må derfor be om at pårørende fjerner steiner rundt gravstedet.

Hvis dere vil legge stein for å hindre gress å vokse inn i blomsterbed, kan det brukes flate skiferheller - som må plasseres helt plant med terrenget slik at kniver på gressklipperen ikke kommer i kontakt med dem.