Råd og utvalg
Råd og utvalg

Menighetsrådsmøtene er åpne for publikum, om ikke annet er bestemt.

Loppa Menighetsråd 2015 - 2019

Verv Navn Adresse
Leder Kirsti O. Pedersen Øksfjord
Nestleder Line Enger Posti Bergsfjord
Medlem Turid Grønbech Sandland
Medlem Beathe Martinsen Øksfjord
Medlem Linda Rostrup Martinsen Øksfjord
Medlem Randi Vestgård Frisk Nuvsvåg
Medlem Halvor Pettersen Øksfjord
Medlem Ronja Garden Øksfjord
Varamedlem Ingrid Olsen Nuvsvåg
Varamedlem Magny Nyheim Bergsfjord
Varamedlem Kjell Raimond Olsen Bergsfjord
Varamedlem Hilfred Johansen Øksfjord
Varamedlem Evy Marie Kleeman Bergsfjord
Sokneprest Solveig Andersen  
Prost Anne Skoglund