Kirker
Kirker

Øksfjord kirke er hovedkirke i Loppa sokn, og ble bygget i 1954.

Vi er i gang med omformering av websiden. Her kommer opplysning om kirkene etter hvert. Imidlertidig, kan du bruke sidemenyen for å finne denne opplysningen.