Kirkevalg 2019

Du blir kanskje spurt om å stille på liste til menighetsrådet.

Husk å si ja, dersom du vil være med å bestemme hvordan kirka skal være i framtida.

Hvilken plass ønsker du kirka og menghetsarbeidet skal ha i lokalsamfunnet?

Du blir kanskje spurt om å stille på liste til menighetsrådet.