Nyheter om kirkegårdene

Gravferd info

   Les mer...

Info ved melding om dødsfall

   Les mer...

Småstein rundt gravstøtter må fjernes

Rullesteiner som er plassert rundt gravplassen må fjernes innen utgangen av jun...   Les mer...

Varetrekk til gravstøtter

Varetrekkene til gravstøtter må fjernes fra bårehuset på Nuvsvåg kirkegård.    Les mer...

Avgifter

Avgifter for begravelser, feste av grav, reservering av grav og kremasjoner.    Les mer...

Kirkegårdsvedtekter

   Les mer...

Melding om dødsfall

Her er nyttig informasjon i forbindelse med dødsfall.    Les mer...

  
 Loppa kirkegårdØksfjord kirkegård 
  
 Sandland kirkegårdNuvsvåg kirkegård 

Du kan søke på navn til døde som er gravlagt på disse kirkegårdene her.
På samme link får du også oversikt over begravelsesseremonier som skal skje de nærmeste dager.
Her ser du et kart over Loppa kommune.