12.12.2017: Luk 1,72-79

72 Han viste miskunn mot våre fedre
          og husket på sin hellige pakt,
          
   
...


Kilde: www.bibel.no