11.07.2020: 1 Kor 3,10-18

10 I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. ...


Kilde: www.bibel.no